Retail360.pl, Branch Brothers

25 października, 2014 2:56 pm Published by

„Obserwacja działań marketingowych ostatnich lat wyraźnie wskazuje kierunek zmierzający ku budowaniu interakcji i zaangażowania na płaszczyźnie odbiorca – produkt. Coraz częściej widoczne są próby odwołania się do osobistych doświadczeń konsumenta i kreowanie pozytywnych emocji. Również w mediach pojawiają się wypowiedzi, w których podkreśla się duże znaczenie dobrego shopping experience w miejscu sprzedaży, gdyż ma to realny i bezpośredni wpływ na przywiązanie konsumenta do marki i chęć powtarzania kontaktów z nią.”

Retail360.pl, Branch Brothers

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.