Tomasz Konka, Polski Ogród Sp. z o.o. (Hortex)

25 października, 2014 2:32 pm Published by

Z firmą PMT Marketing System współpracujemy przy realizacji usługi merchandisingu w kanale nowoczesnym i tradycyjnym od sierpnia 2011 roku. PMT realizuje swoje zadania profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem na poziomie centralnym i regionalnym. W bieżącej pracy wykazuje się kreatywnością i sprawną reakcją na bieżące potrzeby. Przydatne w naszej pracy są także informacje z hal dostarczane przez PMT w formie przystępnych raportów i analiz.”

Tomasz Konka, Polski Ogród Sp. z o.o. (Hortex)

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.